Στη σημερινή εποχή η κοινωνία στην οποία ζούμε διαμορφώνει καθημερινά νέες συνθήκες και απαιτήσεις. Το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον σε συνδυασμό με τη μεγάλη οικονομική κρίση που εντείνεται στο επόμενο χρονικό διάστημα, η έννοια του ανταγωνισμού που αποκτά έναν νέο χαρακτήρα, αυξάνει την εγκληματικότητα με ραγδαίους ρυθμούς χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και πόρους από ένα υπερεθνικό δίκτυο. Όλα τα παραπάνω στοιχειοθετούν παγκοσμιοποίηση της απειλής και καθιστούν απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπισή της τη λήψη ολοκληρωμένων, ειδικά προσαρμοσμένων και αναβαθμισμένων μέτρων ασφαλείας.

Η γνώση των διαφορετικών μέσων επίθεσης, η ανάλυση των τρωτών σημείων ενός στόχου και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας μπορεί να εφαρμοστεί μόνο μέσα από ένα πλέγμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών ασφαλείας. Ένα τέτοιο Πλέγμα Ασφαλείας βασίζεται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε Στρατηγικό επίπεδο καθώς επίσης στη σχεδίαση, εφαρμογή εξειδικευμένων και ειδικά προσαρμοσμένων λύσεων σε προσωπικό και επιχειρηματικό επίπεδο.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ακολουθούν διεθνή και αυστηρά πρότυπα εφαρμόζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Μέσω προηγμένων μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και διαχείρισης κρίσεων. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης, στενής και συνεχούς επαφής μεταξύ όλων των πλευρών για την τελέσφορη έκβαση της αποστολής.

Η εταιρεία έχοντας στελεχωθεί από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή διεθνή εμπειρία αντιμετωπίζει καθημερινά αποτελεσματικά σοβαρές απειλές τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Το μοντέλο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων καλύπτει τα στάδια: Ανάλυσης – Σχεδίασης – Ανάπτυξης – Εφαρμογής – Λειτουργίας – Συντήρησης – Πιστοποίησης.

 

    Υπηρεσίες

 

Γραφεία

·         Φυσική Ασφάλεια

Αθήνα

·         Ηλεκτρονική Ασφάλεια

Αφροδίτης 24,

·         Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ελληνικό, 16777,

·         Σχέδια Εκκένωσης

(+30) 210 9606410

·         Διαχείριση Κρίσεων

 

Copyright © 2011-2015, Intertech. All rights reserved.

Go to top